Money mindset my way

Jag ska nu äntligen skriva om hur jag till i skrivande stund har det i mitt liv med det arbete som jag gör för att få ett money mindset. Med money mindset så menar jag att jag ska inte ha några blockeringar från att tjäna pengar, få pengar eller ha överflöd av pengar i mitt liv. Det handlar egentligen inte om pengarna i sig utan en livskvalitet med frihet att göra det jag vill, när jag vill. Det handlar inte om en specifik summa pengar. Det handlar mer om känslan av att leva sitt drömliv. Okej, inte bara känsla utan att leva sitt liv, sitt drömliv och att pengarna inte är något hinder eller negativ energi som stoppar flowet. Min inspiration hämtar jag från några av världens största coacher, böcker, nätverk av andra människor som har som mål att bli ekonomiskt oberoende i högre eller mindre grad. Jag har i somras även varit på en middag i Göteborg som en person i en av grupperna jag är med i, bjöd in till. Det var väldigt trevligt att träffa ett 20-tal personer som sparar och lever sitt liv med syfte att bli ekonomiskt oberoende. Några till och med var det redan och de var inte 40 år fyllda.

Jag skapade en likviditetsbudget i april där jag skriver in alla inkomster och utgifter. Detta kommer jag göra i 12 månader. Efter det kommer jag göra en utvärdering om jag ska fortsätta på samma sätt eller avsluta budgeten eller göra justering eller något annat. Det finns inte så mycket att säga om detta just nu eftersom jag kommit snart halvvägs. Jag har ett budgetblock jag skriver i som jag sedan för över i mitt excelark. Jag har minimerat mina restaurangbesök/ take-awaymat sedan jag började.

På försommaren så gick jag en kurs online i Millionaire Mind. Den var otroligt bra där jag fick en boost av strategier och verktyg i att tänka kring pengar. På köpet så fick jag en 90 dagar kurs självstudier i att träna tankarna och göra övningar. Denna har jag precis avslutat. 90 dagar är ingen lång tid när det gäller att förändra beteende varaktigt. Nu är det ju så att jag inte bara gör 90-dagarskursen så det är svårt att säga hur mycket påverkan den har. Å andra sidan så har mitt arbete gjort att jag läst fler böcker än jag skulle gjort annars. De 90 dagarna är en mycket längre tid än tre dagar som Millionaire Mind varade. Den helgen gjorde dock ett starkt intryck på mig och den känslan ville jag hålla kvar så jag såg det som att dra ut på resultatet av tredagarskursen eftersom det är samma företag. 90-dagarskursen innehöll också zoommöte varje måndag kl 13-14, vilka jag bara kunde delta i ett eller två pga att jag arbetar på dagtid som anställd.

Framtiden ser jag fram emot. Jag har en magkänsla att money blocks sitter mer fast än andra programmeringar. Därför tror jag att det kan ta längre tid att eliminera blockeringarna. Det som jag önskat mer av i mitt liv de senaste åren är frihet. Numera känns det som att tiden rinner iväg fort. Åren går och jag blir äldre. Det har funnits mycket tid kvar innan pensionen. Inte längre. Om jag ska önska precis vad jag vill så är det total frihet att leva mitt liv som jag vill. Jag vet att om jag ska få det så behöver jag 100 % fokuserad på att nå dit. Det kräver mycket av mig. Det som jag är fullt medveten att jag behöver ha fokus på är långsiktig plan. Kortsiktig plan har jag haft och vet hur det fungerar. Tyvärr så är det motsatsen till långsiktig och det har känts som jag får börja om. Det lämnar jag till historiken och nu efter snart ett års välstrukturerat arbete med min privatekonomi så ser jag att det enbart kan handla om långsiktighet nu när det kommer till att leva i full frihet. Det känns rimligt att jag skulle kunna ge 80 % fokus på frihet. De övriga 20 kan läggas på kortsiktighet för resor och annat som jag vill unna mig. En begränsad summa varje månad för att unna mig den lyxen som jag ägnat större andel åt tidigare.

Det som jag skapar utifrån detta är mitt eget. Det är en passion som jag har, att planera och sätta ihop bitar som jag tycker om som tillsammans bildar en helhet som jag själv har skapat. Det finns därför inte någon annanstans. Jag är inte för alla utan för dig som inspireras av att leva ditt liv på ditt bästa sätt och nå de mål som du sätter upp för dig i ditt liv. Att höra människors önskningar ger mig också inspiration och utveckla materialet kontinuerligt.

Önskar du vara med i en workshop för att nå ett skyhögt money mindset? Skriv en rad och motivera så sätter jag ihop en ifall många vill ha det.